Individual art mentoring

Jsem umělkyně, terapeutka, mentorka a spirituální koučka

Co je IAM, tedy já jsem?

Individual Art Mentoring

Individual Art Mentoring je jedinečná spolupráce založená na tvorbě aktivační a léčivé malby, tedy portálu či otisku Tvé duše, společně s intuitivním vedením Tvé energie, které je je založeno na principu mentoringu, koučinku a propojením s duchovními průvodci Tvé duše. 

Co očekávat?

Jak obraz vzníka?

Obraz je otiskem Tvé duše, Tvého potenciálu a portálem pro Tvou energii, kterou nese. 

V průběhu spolupráce je pozornost směrována především na pozitivní a prosperující myšlení, emoce, a pocity posilující transformaci a evoluci duše a těla. Prožité a aktivované energie, témata a záměry jsou ukotveny ve Tvé fyzické, psychické, emocionální a mentální úrovni a Tvém novém energetickém nastavení Tvého systému.

Umělecké dílo se v průběhu spolupráce stává zářičem a zhmotněným totemem pro Tebe a Tvůj prostor.

Během spolupráce jsou silné základní a prioritní aktivované energie prožitků, témat a záměrů vkládány a zakomponovány ve tvarech, barvách, kompozicích a kódech do obrazu. Ten Tě po ukončení spolupráce, bude dále podporovat, provázet na Tvé cestě a zvedat vibrace ve Tvém prostoru.

Možná se nacházíš v životní fázi a…

 • V životě se Ti objevilo téma či záměry, které si přeješ zpracovat, uzdravit, podpořit či aktivovat
 • Chceš se obklopit uměním, které má Tvůj příběh a nese záměry a otisky Tvé aktivační energie a duše
 • Chtěl/la by ses kvantově posunout a získat k tomu Tvůj jedinečný obraz, který Tě povede 
 • Přeješ si Tvé životní téma, potenciál či záměry rozproudit a realizovat 
 • Chceš se spojit s Tvým tématem a záměrem do hloubky a intenzivně 
 • Přeješ si aktivovat Tvou novou verzi Tebe a Tvé nové reality 
 • Přeješ si individuální přístup a péči 
 • Potřebuješ podpořit Tvou emoční, psychickou, mentální, fyzickou a energetickou úroveň 
 • Rád/ráda bys podporu manifestace Tvých témat, potřeb a záměrů 
 • Chtěl/la by ses ve Tvém životě posunout a mít ve Tvé přítomnosti něco, co je zhmotněnou motivací a Tvým ukazatelem 
 • Přeješ si ve Tvém životě prožívat více multidimenzionality

Chceš aktivovat a probudit či rozproudit Tvou stagnující energii, potenciál, záměry a aspekty, které chceš žít a prožívat? 

Co dělám a jaké jsou moje principy?

 • Povedu Tě aktivacemi, Tvým vzestupem a transformací
 • Povedu k pozitivní změně Tvého myšlení a energie
 • Povedu k silnému propojení s Tvým aktuálním tématem
 • Povedu Tě k napojení na Tvé vyšší já, aby Tě i obraz následně vedl tam, kam potřebuješ
 • Povedu ke zhmotnění Tvých vizí, snů, potřeb a přání
 • Povedu Tě ke Tvému růstu a opravdové podstatě
 • Povedu Tě ke Tvým hlubokým potřebám a záměrům
 • Povedu Tě k napojení na Tvou novou verzi Tebe a Tvé reality
 • Povedu Tě k tomu, abys byl/la v kontaktu s Tvou duší, srdcem, vědomou myslí a tělem
 • Povedu Tě ke Tvé opravdovosti, uvědomění a naplnění

Témata, která jsem již ztvárnila v podobě obrazu

individual art mentoring

 • Hojnost
 • Proud bohatství
 • Sexuální energie a její uzdravení
 • Harmonie vnitřního muže a ženy
 • Polarity vnitřního dítěte, muže a ženy
 • Sebeláska
 • Žiji své dary a znám své poslání. Naplno využívám svůj potenciál a znám své dary. Za své poslání a potenciál jsem královsky placená.
 • Tři pilíře: „Odvaha, životní energie, láska“
 • Vnitřní klid a uvolnění
 • Vnitřní zdroj a potenciál

Sivatori

Pro koho je spolupráce vhodná?

  • Přeješ si pro sebe a Tvůj prostor jedinečnost a velkolepost 
  • Chtěl/la bys ve Tvém prostoru vlastní obraz s přesahem 
  • Slyšíš vnitřní volání po změně a chceš ho vyslyšet a zhmotnit 
  • Toužíš po tom aktivovat a spojit se s částmi Tebe, které Ti chybí 
  • Chceš se posunout, a proto si dovolíš změnu a něco nového ve Tvém životě 
  • Chtěl/la bys dosáhnout Tvých cílů a vizí a mít k tomu vizuální podporu 
  • Přál/la by sis osobní růst a mít ho i ve fyzické formě 
  • Chceš podpořit to, co děláš a tvoříš a využít k tomu energii a záměr obrazu (Tvá profese, práce s lidmi, Tvé prostory domova či firmy, poslání, dary atp.)

  Tvůj prostor, ve kterém se nacházíš, je Tvým domovem, stejně tak, jako Tvé vzácné tělo. To, jak nádherný prostor kolem Tebe a v Tobě budeš mít a tvořit je na Tobě.

  Můj vlastní příběh a práce s obrazy

  PROUD HOJNOSTI A BOHATSTVÍ

  Zobrazuje mi to, co jsem do něho vkládala a s čím jsem se s ním skrze mé mentální, fyzické, psychické a energetické tělo spojovala. Je mým průvodcem a zářičem.

  Během tvorby jsem procházela aktivacemi a ukotvením mých vlastních vizí a zámerů v rámci mé vlastní hojnosti a bohatství, které jsem potřebovala podpořit. Určovala jsem si, co pro mne tyto slova znamenají a jakým zpsobem mohu vlastnosti těchto energií prožívat a zhmotňovat. Tvorba tohoto portálu byla nádherná a velmi transformační. V každém okamžiku, kdy zaměřuji vědomou pozornost skrze jeho barvy a energii se zvedá má frekvence k záměrům, které jsem skrze něho aktivovala. Jeho vibrace je silná a proudící.

  Jak to probíhá po uzavření spolupráce?

  Individual art mentoring

  1. První setkání

  Individuálně si naplánujeme dny a časy našeho společného setkávání, dle Tvých témat a potřeb, tak aby vyhovovaly oběma stranám. Konzultace se uskutečňují online v pohodlí Tvého domova a bezpečném prostoru.

  2. Další setkání

  Budeme se věnovat Tvým individuálním tématům, potřebám, přáním a cílům tak, abychom v lehkosti a esenci Tvé vlastní cesty a tempa aktivovali všechno potřebné pro Tvůj růst a expanzi.

  3. Na závěr

  Objevíme energii, témata, emoce, myšlení a pocity, které už Ti neslouží, a na místo toho probudíme a aktivujeme to, co budeš potřebovat a chtít žít a prožívat v souladu s Tebou a Tvou duší. Na základě toho bude vytvořena Tvá osobní malba.

  Chci Tě vidět růst

  1:1 spolupráce

  Společně si tuto jedinečnou spolupráci naplánujeme a nastavíme individuálně podle Tvé osobitosti, intenzity Tvých potřeb a přání či témat. Vzájemně se dohodneme na délce spolupráce, počtu a typu konzultací a jejich rozsahu s velikostí, typem obrazu a celkové ceně s možností úhrady. 

  Chci Individual Art Mentoring

  nezávazná objednávka

  3 + 14 =

  Těším se na spolupráci s Tebou!

  Sivatori