Individual life mentoring

Jsem tady, abych tě provázela na tvé cestě.

Poskytnu Ti individuální přístup a bezpečný prostor k tomu, aby ses mohla naplno otevřít Tvému potenciálu, jedinečnosti Tvé duše, transformaci a Tvé nové ztělesněné verzi.

O co jde?

Individual Life Mentoring

Individual Life Mentoring je individuální spolupráce mentorských, koučovacích a terapeutických principů, zaměřující se na témata Tvého osobního života a podporu v budování přijímajícího a prosperujícího vztahu k Tobě samotné založeného na Tvých vlastních hodnotách, úctě a pochopení.

Naskytla se ti možnost, která ti může doopravdy změnit život

 • Zažila jsem, jaké to je být úplně odpojená od svého těla, duše
 • Zažila jsem, jaké to bylo, když jsem ztatila radost, vášen a smysl mého života
 • Vím, jaké to bylo, když jsem si nevěřila, pochybovala o sobě, neměla se ráda,  kritizovala se a nedovolila si pro sebe víc
 • Vím, jaké to bylo cítit se nepřijímaná, nepochopená, odmítaná, bezmocná a ztracená sama v sobě
 • Vím, jaké to bylo být ve vztahu s muži, se kterými jsem nebyla doopravdy šťastná
 • Prožívala jsem opakující se situace, kdy mne negativně ovlivňovala a definovala má minulost, traumata, zážitky a negativní myšlení
 • Znám ty pocity vnitřního nenaplnění, prázdnoty a potlačování vlastní autentičnosti
 • Vzpomínám si, jaké to bylo, když jsem si nedokázala stanovovat své hranice a druzí byli důležitější než já a moje potřeby, byla jsem sama pro sebe nedůležitá, sebepoškozovala jsem se a nedávala si pozornost
 • Pamatuji si, jaké to bylo, když jsem potlačovala samu sebe, své emoce, zranitelnost či názory a s tím mojí vlastní energii, zářivost, ženskost, radost, svobodu a sílu
 • Vím, jaké to bylo, žít s pocity smutku, viny, studu, strachu, nenávisti a s myšlenkami, že tady nepatřím
 • Vím, jaké to bylo cítit se v tom všem sama a bez pochopení

Chtěla by ses zpátky napojit na části Tebe samotné, od kterých ses v průběhu života odpojila, abys expandovala? Chtěla bys aktivovat a rozproudit Tvou stagnující energii, kterou chceš žít a prožívat?

jakým způsobem pracuji?

Na svých sezením pracuji s lidmi takovým způsobem, aby se dotkli svého podvědomí, aby komunikovali se svým tělem, myslí i duší. Kloubím dohromady terapeutickou a spirituálně koučovací činnost a v případně potřeby mentoring. Využívám terapeutické a koučovací techniky, ale zároveň intuici, moudrost mého vlastního těla a duchovní průvodce.

Terapeutická část v mojí práci zajišťuje změnu a uvolnění minulosti, která vytváří a mnohdy negativně ovlivňuje naši přítomnost. Koučink praktikuji v rámci nastavení a dosažení cilů, nové reality a opravdové změny v životě a ujasnění si toho, co doopravdy klienti chtějí a potřebují.

Spiritualitu, tedy duchovní a energetickou fázi využívám proto, aby Váš růst probíhal dle potřeb cesty Vaší duše. Je důležitá k tomu, abyste následovali Vaši vlastní vnitřní pravdu, nikoliv ego.  Je to část Vašeho probuzení a prozření, abyste nefungovali v naučených vzorcích myšlení a chování Vašich rodičů, rodiny, karmy, osudu a společnosti, ale dle Vašeho čirého rozhodnutí žít život dle sebe.

Ve spolupráci se mnou můžete očekávat hluboké naslouchání, absolutní přijetí toho, co jste prožili či prožíváte, kvantové skoky a krásnou transformaci. Jsem pro Vás zrcadlem Vašeho nejvyššího potenciálu a moudrosti Vašeho života. 

Co dělám a jaké jsou moje principy?

 • Povedu Tě ke Tvému růstu, expanzi, zářivosti a podstatě
 • Povedu Tě k napojení a ztělesnění nové verze Tebe samotné
 • Povedu Tě k tomu, abys byla v kontaktu s Tvou duší, vyšším já, srdcem, myslí a tělem
 • Povedu Tě ke Tvé jedinečnosti, pravdě, uvědomění a naplnění
 • Povedu Tě k propojení s Tvým podvědomím a jeho změnou
 • Povedu Tě k pozitivní změně Tvého myšlení a energie
 • Skrze Tvé tenze, bolesti a stíny Tě povedu do síly, odvahy, moudrosti a sebe přijetí
 • Povedu Tě hluboko skrze Tvé limitující přesvědčení, vzorce a programy
 • Povedu Tě k uvolnění Tvých potlačených emocí a pocitů

Možná se nacházíš v životní fázi a…

 • Setrváváš ve vztahu či v manželství, ve kterém se doopravdy necítíš šťastná, máš strach z toho být sama a bez partnera, bojíš se muže opustit
 • Přitahuješ si stále podobné muže, se kterými nejsi spokojená, ale frustrovaná a zraňovaná
 • Máš pocity vlastní nedostatečnosti, nedokážeš si stanovit jasné hranice, máš strach z toho si stát za svým, nevěříš si, chybí Ti sebevědomí
 • Vracejí se Ti bolestivé události z minulosti či dětsví a cítíš, že nejsou intenzivně dořešeny a ovlivňují Tvou přítomnost a budoucnost
 • Máš pocit, že nikdy nejsi dost dobrá, kladeš na sebe vysoké nároky, všechno musí být perfektní, chybí Ti ženskost a Tvoje esence
 • Máš příliš negativní a kritické myšlení, cítíš tenze, stud, odpor či nepřijetí vůči Tvému tělu a Tebe samotné
 • Tvé bolestivé a náročné prožívání, emoce a pocity řešíš ne zdravým způsobem, trpíš špatnými návyky, lehkými závislostmi a sebepoškozováním
 • Tvou sebejistotu, lásku a pocit sebe hodnoty doplňuješ vnějšími okolnostmi a prostředky či uznáním a pozorností od druhých
 • Neprožíváš niternou radost, drive či nadšení ve Tvém životě. nežiješ na plno samu sebe
 • Něco Ti chybí, cítíš se nenaplněná, i přesto, že máš prakticky všechno a měla bys být šťastná
 • Tvá ženská esence a smyslnost stagnuje, nezáříš ba naopka se bojíš na plno zářit

Co říkají ostatní ženy?

Individual life mentoring

Přivolala mě touha po změně vnímání a prožívání vlastní reality a cítila jsem, že k této změně potřebuji vedení. Gabriela mě zaujala svými příspěvky a články o tom, jak lze pomocí různých technik a zaměření pozornosti dosáhnout toho, abychom mohli v životě zažívat více radosti, jak změnit náhled na sebe a svou sebe hodnotu, mít ráda sebe sama. Asi nejsilnější bylo uvědomění nebo spíše poznání, že mohu pohlížet na události, které se staly v minulosti a které byly traumatické, zcela jiným pohledem a pomocí citlivého vedení jsem mohla změnit jejich scénář. Těmto vzpomínám již nepřikládám takovou váhu a přestaly mě ovlivňovat v současném životě. Otevřela jsem témata z dětství, kdy jsem se setkávala se šikanou ze strany spolužáků a otevřela jsem téma sexuálního obtěžování v dětství, do té doby jsem se nikomu nesvěřila. Řešila jsem témata jako jsou například sebe hodnota, sebeláska a nastavení si vlastních hranic. Začala jsem se posouvat v tom smyslu, že nevnímám sebe samu jako oběť minulých události, začala jsem si více uvědomovat své myšlenky a emoce, postupně je i měnit a nebrat je tak vážně. Tímto zaměřením pozornosti mohu vnímat realitu svého života jiným způsobem směrem ke spokojenosti, radosti, ale i soucitu. Líbilo se mi, že jakmile jsme během konzultace nakously jakékoliv téma, šly jsme vždy do hloubky a k jádru věci, zároveň to bylo zábavné a vtipné. Po každé konzultaci jsem se cítila nabitě a motivovaně. Z celého srdce děkuji.

Markéta Č.

Do individuálního mentoringu Gabči jsem se hlásila s krajní nejistotou a skepticismem. Bála jsem se, zda se mi to vyplatí a zda „nenaletím“ a ještě navíc, když je vlastně kurz online. Již po prvním setkání jsem se přesvědčila a ujistila, že moje obavy byly naprosto zbytečné. Během kurzu jsme probraly mnoho témat, která bych sama rozklíčovávala rozhodně déle, kdybych na ně byla sama. U Gabči mi vyhovoval její lidský přístup „na míru“, který má svůj přesah do hloubky, šířky, výšky a dálky. Gabča je jednoduše pevně nohama na zemi a krásně hlavou v oblacích. Téměř každé naše setkání probíhalo tak, že jsem na jeho začátku sotva vnímala a končilo tím, že mi svítilo tělo, mozek a mysl. Hahaha 😊 Bylo osvěžující po dlouhé době trávit čas s člověkem, který nesoudí, nekritizuje a má zdravý pohled na Svět, citlivě pomáhá a ukazuje cestu, kterou člověk PROSTĚ CHCE jít. Díky Gabče jsem si začala více vážit svého těla, své psychiky, svého štěstí a ukázala mi, jak si nastavovat hranice. Pomohla mi stoupnout si ještě více do svého sebe-vědomí, sebe-lásky a tvořivosti. Gábi, moc děkuji za tvůj čas, energii, lidskost, nadšení a nadhled! Věřím, že se ještě setkáme

Klára B.

„Gabča je jako kouč výborná, skvělá, milující a podporující. Popsala bych celou A4 tím, jak mi sedla jako člověk. V rámci našeho 2. měsíčního koučinku jsme se podívaly na tolik témat v mém životě. Přijala mě takovou, jaká jsem, což je pro mě hodně důležité. Nejvíce jsme probíraly a zpracovávaly mé vztahy s muži, mé chování k nim. S tím spojené i moje chování ke mě samotné. Tohle jsou má témata celý život. Šly jsme až na dřeň a bylo to fakt velký. Hodně jsem toho pochopila. Nadále na sobě pracuji, dějí se mi úžasné změny v životě. Jsem velice ráda, že jsme se poznaly. Vím, že jsem své peníze investovala do sebe a to je věc, která má pro mě smysl.“

Lucie Ch.

„Gábi, ráda bych Ti poděkovala za Tvé dlouhodobé vedení. Jak jsme začaly, byla jsem hromádka neštěstí, která v sebe ani trochu nevěřila. Připadalo mi, že selhávám na všech úrovních. Díky za to, že jsi mi vždy ukázala i druhou stanu. Díky Tvému vedení jsem znovu nabila sebevědomí, promítlo se to i do mého vztahu, díky tomu si mě můj muž více váží.

Další obrovské téma bylo mateřství, jsem dobrá matka? Je to správně, to co dělám? Díky Tobě jsem si uvědomila, že je, že opravdu vychovávám, jak nejlépe umím. Naučila jsi mě pouštět staré věci, co již nefungují, aby mi do života přišly nové. Udělala jsem krok, že jsem odešla ze své práce a lepší rozhodnutí jsem udělat nemohla. Ulevilo se mi. Děkuji Ti za Tvou podporu. Za to, že jsi se mnou prožívala moje pády a vzestupy. Lepší mentorku jsem si nemohla přát. „

Veronika L.

„Chtěla bych říci, že děkuji Gabriel tobě za tvé vedení a jezuskote za to že jsi mě uvědomila, že nejsem cvok a že mohu i normálně fungovat, po smrti babičky a rozchodu jsem byla úplně zničená když jsme začínaly naše session, brala jsem prášky na psychiku protože už jsem si fakt nevěděla rady co se svými myšlenkami následnou úzkostí a depresemi, fungovala jsem jako v začarovaném kruhu, zasraná sračkama z minulosti, když jsem tě prvně Gabrielo poznala, nečekala bych že byť tak jednoduše ale krásně mi budeš schopna pomoci, díky pochopení, utvrzení, tázání na správné otázky, krásně si mě kolikrát vedla najít tu správnou odpověď v nitru mě samotné, nikdy nezapomenu na tu noc kdy jsem se vrátila sama k sobě! Tak silný prožitek, teď na to myslím a usmívám se. Děkuji, a přeji Ti hodně štěstí, vím že ti to nadále půjde určitě výborně! A taky děkuji za trpělivost se mnou! Děkuji děkuji děkuji.

Sylvie L.

„Propojily jsme se na FB, jsme každá z jiného konce republiky. Už nevím kdy, ale nějakou dobu to je. Ze začátku jsem Tě jen sledovala, ale postupně jsem cítila, že se posouváš a že z Tebe vyzařuje něco ženského, něco pozitivního a to mě zaujalo, postupně také Tvé obrazy. Ale i tak chvíli trvalo než jsem se do spolupráce pustila.

Více jsem si uvědomila sama sebe. Aha moment: tady a teď, jít více do těla, nezůstávat tolik v hlavě. Určitě jsem se posunula také v umění sebelásky. Rozhodla jsem se pro změnu v pracovní oblasti. Před tím jsem váhala, ale Gabriela mi řekla, proč to nezkusíš, když tě nabídka zaujala. Každá zkušenost Tě obohatí a posune dál. Líbily se mi meditace, nastavení pozitivního myšlení. Děkuji, za spolupráci Gabrielo. Bylo to s Tebou příjemné.“

Hana B.

Časté témata, které s klientkami řeším

individual life mentoring

 • hranice a jejich komunikace
 • sexuální zneužití, znásilnění, šikana v dětství
 • téma ukončení manželství či vztahu
 • změna zaměstnání
 • nevyrovnanost mužské a ženské polarity
 • sebepoznání, transformace, touha po změně
 • nevyřešené zážitky, jako úmrtí v rodině
 • komunikace ve vztahu
 • téma sebevědomí, sebelásky a sebe hodnoty
 • problémy s postavou a sebepřijetím
 • strach z budoucnosti
 • vztahy s muži
 • strach ze změny
 • ženství a vlastní autenticita
 • změna myšlení, změna reality
 • stání na místě, stereotyp, chaos
 • lehké závislosti a špatné návyky, stres
 • smyslnost, uvolnění, svoboda projevu
 • rovnováha duchovní, spirituální a hmotné úrovně
 • vlastní individualita a energie

Spolupráce je vhodná pro tebe, jestliže…

  • témata, která jsou zde uvedená se Tě týkají
  • nechceš klouzat po povrchu a stát na místě
  • jsi ochotná a odhodlaná udělat změnu
  • víš, že změnu za Tebe neudělá nikdo jiný, ale Ty sama
  • toužíš být sama sobě světlem a zářit
  • jsi ochotná udělat investici sama do sebe

  Jestliže máš zájem se mnou spolupracovat, pro více informací vyplň nezávazný formulář níže anebo mne kontaktuj na sociálních sítích pro vstupní konzultaci zdarma a naplánování konzultací.

  Jak to probíhá po uzavření spolupráce?

  Individual life mentoring

  1. První setkání

  Společně si naplánujeme dny a časy našeho setkávání, tak aby vyhovovaly oběma stranám. Konzultace se uskutečňují on-line z pohodlí Tvého domova.

  2. Další setkání

  Budeme se věnovat Tvým individuálním tématům, potřebám, přáním a cílům tak, abychom v lehkosti a esenci Tvé vlastní cesty a tempa transformovali všechno potřebné pro Tvůj vývoj a změnu.

  3. Na závěr

  Objevíme to, co Ti již neslouží a limituje Tě a na místo toho probudíme a aktivujeme Tvůj potenciál a energii potřebnou ke ztělesnění Tvé nové verze, růstu a radosti ve Tvém životě.

  NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÉ KARTY TI ŽIVOT NAMÍCHAL, ALE NA TOM, JAK S NIMI BUDEŠ HRÁT.

  Chci mentoring

  nezávazná objednávka

  7 + 11 =

  Těším se na spolupráci s Tebou!

  Gabriela